International Congress of
Multidisciplinary Studies in
Health Sciences 2022

Remaining Time for the Congress Date: 18-19 February 2022

Announcements

ABSTRACTS AND FULL TEXTS SHOULD BE SEND TO "intcongmshs2022@atauni.edu.tr" BETWEEN 1 JANUARY AND 3 FEBRUARY 2022.

Dear Scientist,

We are pleased to announce that we will be holding the ” International Congress of Multidisciplinary Studies in Health Sciences ” to be organized by Atatürk University on February 18-19, 2022. Due to the Covid-19 pandemic, our congress will be held online.

Our congress will be held with the theme of multidisciplinary studies in the field of health sciences. The main objectives of our congress are to share current developments and experiences in the field of health sciences, to increase communication and cooperation between health professionals and to bring together scientists in our country and at international level. The papers will be presented in English or Turkish. Congress papers will be published in a book with ISBN to be published by Atatürk University Publishing House (a well-known national publishing house). Selected and peer-reviewed articles will be published in International Journal of PharmATA. 

On behalf of the Organizing Committee, we invite you to participate to our congress.  We hope to see you at our online congress, and we are waiting for your abstracts.

Important Dates

 Abstract and Full Text Submission Deadline: 3rd February 2022

 Congress Date: 18th to 19th February 2022

Congress Chair: Prof. Yücel KADIOĞLU
Congress Chair: Assoc.Prof. Nurcan KILIÇ BAYGUTALP
Congress Vice-Chair: Asst. Prof. Necmiye KACI

Türkiye’den katılımcılar için not: Katılımcılara katılım belgesi gönderilecektir. Özet ve tam metin kongre tebliğleri Atatürk Üniversitesi Yayınevi (tanınmış uluslararası yayınevi) tarafından çıkarılacak ISBN’li kitapta basılacaktır.
Ayrıca seçilen ve hakem değerlendirmesinden geçen bazı bildiriler International Journal of PharmATA (Dergipark) dergisinde yayınlanacaktır.
Kongremiz UAK doçentlik kriterleri ve Atatürk Üniversitesi dahil birçok üniversitenin atama kriterlerini karşılamaktadır (bilim kurulunda en az 5 ülkeden katılımcı yer almaktadır https://intcongmshs2022.atauni.edu.tr/bilim-kurulu/).
Ancak yurtdışı kaynaklı bildiri oranının %50’nin altında olması nedeniyle kongremiz akademik teşvik kriterlerini karşılamamaktadır.
Kongremizde sizinle birlikte olmak umuduyla,
Saygılarımızla…

ATABAUM © 2021 Tüm hakları Saklıdır